top of page

Red Devil 😈 Fan Group

Publik·595 anggota
Austin Anderson
Austin Anderson

Rezervat


Prirodni rezervat (ili rezervat prirode) je područje koje je zaštićeno zbog svog značaja za floru i faunu, te geološkog ili nekog drugog posebnog interesa. Prema IUCN kategorizaciji, rezervati prirode pripadaju prvoj kategoriji zaštićenih područja, pod zajedničkim nazivom - područja divljine.
RezervatStrogi rezervat prirode (IUCN kategorija Ia) je područje zaštićeno od svega osim lagane ljudske upotrebe u cilju zaštite biološke raznolikosti, a možda i njegovih geoloških/geomorfnih osobina. Ova područja su često dom gustim autohtonim ekosistemima u kojima je zabranjeno svako djelovanje ljudi osim u cilju izrade naučnih studija, praćenja okoliša i obrazovanja. Zbog toga predstavljaju idealno netaknuto okruženje koje omogućava mjerenje vanjskog ljudskog utjecaja usporedbom s drugim područjima.


Posebni rezervat prirode (IUCN kategorija Ib) je zaštićeno, nepromijenjena ili neznatno izmijenjeno područje, sa svojim prirodnim osobinama, bez utjecaja stalnog ili značajnog staništa ljudi, i njima se upravlja kako bi se očuvalo njihovo prirodno stanje. 041b061a72


Tentang

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Anggota

bottom of page